Over HZF

De stichting Hadja Zoubida Foundation (HZF) is een non-profit organisatie die is opgericht ter ere van en ter nagedachtenis aan Hadja Zoubida, een geliefde vrouw en moeder. De oprichters van de stichting HZF zijn haar nazaten. Het kerndoel van de stichting is om haar menslievende deugden door te geven en voort te bouwen op haar compassionele waarden. Door het delen van haar visie om minderbedeelden of kansarme op zorgzame en respectvolle wijze te omarmen streven wij ernaar om hen de kracht te geven om te kunnen werken aan een betere toekomst.

Wie was Hadja Zoubida?

Wijlen Hadja Zoubida Rouhi-Noudari (1939-2018) werd geboren in Marrakesh (Marokko). Ze groeide op in een gevestigde familie even buiten Marrakesh. In het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw verhuisde ze met haar kinderen naar Europa. Haar hele jeugd zorgde ze voor de meeste van haar broertjes en zusjes en kon daarom jammer genoeg zelf niet naar school.

Ondanks haar eigen ongeletterdheid zette zij zich voortdurend in om haar kinderen en familieleden, naast het stimuleren van hun sociale verantwoordelijkheden, aan te moedigen om te blijven leren en zichzelf te blijven ontwikkelen. Bovendien had zij altijd oog voor de minderbedeelden uit alle lagen van de bevolking, of het nu ging om kleine kinderen, ouderen of gehandicapten. Ze geloofde dat het haar verantwoordelijkheid was om hen op een betekenisvolle manier te ondersteunen en bleef zich daar voor inzetten, ook lang nadat ze zelf een groot aantal gezondheidsklachten heeft ervaren.

Welke kernwaarden werden gedefinieerd door Hadja Zoubida?

Vijf deugden die onlosmakelijk verbonden waren met Hadja Zoubida vormen nu de basis van onze stichting. Deze deugden zijn:

  • Bescheidenheid

  • Opofferingsgezindheid

  • Volhardendheid

  • Compassie

  • Onbevooroordeeld

Wat is de missie van de Hadja Zoubida Foundation?

De stichting heeft ter nagedachtenis van Hadja Zoubida als doelstelling:

  • het verbeteren van de positie van (kleine) kinderen die in ongunstige omstandigheden leven, in het bijzonder waar het gaat om financiële of sociale mogelijkheden;

  • het bevorderen van het welzijn van gehandicapten en wezen door het voor hen toegankelijk maken van dagopvang en gezondheidszorg;

  • het bevorderen van (toegang tot) onderwijs voor kinderen die ruimere ondersteuning nodig hebben;

  • het bevorderen van het welzijn van ouderen en bejaarden door het sponsoren van voorzieningen en projecten op het gebied van de gezondheidszorg.