Onderwijs

Wij geloven dat onderwijs de belangrijkste basis is voor de groei en ontwikkeling van kinderen. Kennis en vaardigheden die op jonge leeftijd worden verworven, maken een leven lang leren mogelijk. Daarom streven we ernaar om ontwikkelingsprogramma’s voor kinderen te ondersteunen die gericht zijn op het bevorderen van onderwijs en gezondheid. Het verbeteren van de toegang tot onderwijs voor kansarme kinderen vermindert de obstakels die (kleine) jongens en meisjes of kinderen met een beperking in de weg staan bij het verkrijgen van onderwijs. Dit is belangrijk omdat onderwijs, groei en ontwikkeling bijdragen aan de inzetbaarheid, productiviteit, gezondheid en het algemeen welzijn van mensen.