Kinderen

De menselijke levensloop begint met de groei van nieuw leven. Daarom streven wij ernaar om hulp te bieden aan kinderen vanaf het prenatale stadium tot aan de leeftijd van 18 jaar. Tenslotte is de ontwikkeling van de mens het proces vanaf de geboorte tot aan de volwassenheid, en gedurende dit hele proces is steun nodig. In de vroegste stadia van een kinderleven, zelfs nog voordat het welkom wordt geheten in de wereld, streven wij naar samenwerking met partners, instellingen, families en (plattelands-) gemeenschappen om kinderen voor te bereiden op de (kleuter)school. Zodra kinderen klaar zijn om te leren en naar school gaan, helpen wij hen graag zich voor te bereiden op het leven na de basisschool. Om verzekerd te zijn van een succesvolle overgang naar middelbaar en hoger onderwijs en levenslange positieve resultaten, dienen kinderen en jonge mensen de ruimte te hebben om zich te vormen. Ze dienen toegang te hebben tot een goede gezondheidszorg en andere voorzieningen die hen kunnen helpen. De stichting HZF streeft er daarom naar om een breed scala aan projecten te ondersteunen die hen en hun families helpen om te slagen.