Loading...
Gemeenschap2019-02-15T10:01:50+01:00

Gemeenschap

Niet alles begint en eindigt met onderwijs alleen. Gemeenschap is ook een belangrijk element tijdens de gehele levensloop van de mens, en daarom ook een belangrijk aandachtspunt voor ons. Kinderen en hun families zijn direct bij hun gemeenschap betrokken als lid van die gemeenschap. Wanneer kinderen groeien, zich ontwikkelen en de mogelijkheden aangereikt krijgen, kunnen ze een begin maken met het verbeteren van precies die omstandigheden die ertoe geleid hebben dat zij kansarm waren of die hun welzijn negatief beïnvloed hebben. Daarom streven wij er op gemeenschapsniveau naar om initiatieven voor gemeenschappen te stimuleren, in het bijzonder die initiatieven waarmee op de langere termijn resultaten geboekt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het opbouwen van sociaal kapitaal en het verbeteren van voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg.