Ouderen

Naast onze bijzondere aandacht voor kinderen, onderwijs en de gemeenschap beseffen wij ook het belang en de waarde van diegenen die aan het eind van de menselijke levensloop zijn gekomen: de ouderen. Zij hebben dikwijls te maken met allerlei medische problemen en ziektes, waardoor zij bijzonder kwetsbaar zijn voor de negatieve gevolgen van een kwalitatief slechte gezondheidszorg. Omdat onze moeder ook vele gezondheidsklachten had, streven wij ernaar om initiatieven te steunen die de kwaliteit van de gezondheidszorg voor kwetsbare bejaarden en/of oudere patiënten verbeteren. We geloven er rotsvast in dat ouderen een waardig leven moeten kunnen leiden totdat zij aan het eind van hun bestaan zijn gekomen.